Dennis & Lilian reizen door Egypte

Saqqara

In Saqqara is het complex met de trappenpiramide van Djoser, de koning van Egypte van 2667 tot 2648 v.C., het belangrijkste onderdeel. Imhotep, zowel hogepriester als eerste belangrijke architect, liet het voor de koning aanleggen.
Vóór Imhotep vormden tichelstenen het bouwmateriaal en was de mastaba (Arabisch voor bank), een simpel rechthoekig bouwsel boven een grafkuil. Imhotep nam deze mastaba als voorbeeld, bouwde hem in steen en zetter er nog eens vijf bovenop, die geleidelijk kleiner werden, waardoor er een soort piramide ontstond.

019.jpg

Rondom de piramide staan allerlei bijgebouwen die worden omringd door een 10 meter hoge muur. In één van de paviljoens is het vroegste voorbeeld van toeristengrafitto uit de 12e eeuw v.C. te zien.

020.jpg

Aan de noordelijke voet van de piramide staat een stenen gebouwtje (serdab) met twee kijkgaten erin. Als je hier doorheen kijkt zie sta je oog in oog met een levensgroot zitbeeld van koning Djoser.

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment